17. April 2024

Gorana Živanov Gorana Živanov

Gorana Živanov - Stare metode isceljivanja u novom dobu

Moderno društvo je dugo godina odbacivalo prirodne načine lečenja, oslanjajući se samo na zvaničnu medicinu, međutim, stare metode isceljivanja su, naprosto, isplivale jer upotpunjuju kompletan tretman, a neretko i same rešavaju nastale probleme.

Kako je energija sveprisutna, njenim pravilnim kanalisanjem, čovekov organizam biva snabdeven prirodnim resursima koji ga uvode u balans i stanje opšteg dobra. Imali smo zadovoljstvo da na ovu temu, a naročito o Reikiju, razgovaramo sa iskusnom Goranom Živanov, Kundalini Reiki majstorom i učiteljem.

 

Ima ljudi koji ne razumeju ljudsku energiju ni sadejstvo sa svime što nas okružuje. Kako biste im pojasnili ovaj važan segment?
 
Sama činjenica da mi energiju ne vidimo golim okom, niti putem svih pet čula kojima percipiramo stvarnost ne znači da ona i ne postoji. Hrana i vazduh se smatraju osnovnim izvorom energije. Međutim, ona se ne dobija iz celine molekularnog oblika hrane i vazduha, već pre iz one njene pulsirajuće esencije  – energije Univerzuma.


Sve oko nas je energija, ceo Univerzum je prožet ogromnim energetskim poljem, ono prožima sve što je živo, biljke, životinje i ljude a naše fizičko telo je samo jedna od njenih mnogih manifestacija. Energija ima svoj izvor u Univerzumu, sveprisutna je, podržava funkcionisanje Svemira, pa tako i sve oblike života na Zemlji, bez nje se ne odvija ni jedan fiziološki proces u živom organizmu. Čovek je uronjen u tu energiju, bez koje ljudsko telo ne bi moglo da bude živo.
Naš lična energija je nerazdvojiva od univerzalne energije i neprekidno se razmenjuje sa njome. To je suština života. Tok razmenjivanja energije između nas i Univerzuma. To je životna energija koja postoji u svakom živom biću.
Što je energetsko napajanje i kruženje, razmena, intenzivnija, to smo snažniji. Bolest se stvara i razvija neravnotežom između unutrašnjeg i spoljašnjeg okruženja. Život i zdravlje direktno zavise od stalnog dotoka energije u tkiva i organe, a održava se kruženjem energije (života) kroz telo.


Mnogi narodi i religije sveta, mnogi istaknuti naučnici bili su svesni postojanja i značaja životne energije i nazivali su je svako na svoj način: Hipokrat – Prirodna isceljujuća sila, Kinezi – Či, Indusi – Prana, Rusi – Bioenergija, bioplazma, Egipćani – Ka, Galijci – Pnevma, Indijanci – Vakan, Vakonda, Irokezi – Orenda, hrišćani – Sveti duh, Svetlost, Japanci_ Ki, mnogi naučnici nazivali su Životnu energiju Sila X ili Peta sila…
Ajnštajnova formula E-mc2 je naučni dokaz da se energija preliva u materiju i obrnuto – materija u energiju, i dokaz za logičnu vezu između ljudskog bića i Životne energije, i jedinstvo čoveka s prirodom.
 

Gorana Živanov, kundalini reiki majstor i učitelj

 

 

Šta je to niska energija i kako se manifestuje?
 
Život i zdravlje direktno zavise od stalnog dotoka energije u tkiva i organe, a održava se kruženjem energije života kroz telo. Ukoliko je taj dotok slab, možemo govoriti o niskoj energiji.
 
Kada je nivo energije nizak osecamo se slabo, umorno i bolesno, osećamo da smo “zapeli” na jednom mestu, ne znamo šta želimo od svog života ili koji su naši glavni ciljevi, pokušavamo potisnuti puno otrovnih osećaja kao što su ljubomora, gorčina, zameranje, ali, ujedno, imamo osećaj i da nas ti osećaji uništavaju. Teško   nam je videti lepotu u životu, imamo puno loših navika za koje nam se čini da ih se nikada nećemo osloboditi, prepiremo se i svađamo sa drugima, fizički smo u lošoj kondiciji i nemamo energije za obavljanje redovnih treninga i bavljenje sportom. Naš um uvek pronalazi negativne strane svakog potencijalnog plana i predloga i vrlo nam je teško videti pozitivnu stranu, teško opraštamo i seb i drugima. Imamo tendenciju crpiti tuđe resurse.


Iako smo uvereni da je fizički sve u redu sa nama, često smo umorni i ne osećamo se odmorno čak i nakon pune prospavane noći. Takođe, problemi u određenim oblastima života, kao što su: međuljudski odnosi, posao, obrazovanje, ljubav, finansije itd.  su pokazatelji nedostatka životne energije
Unutrašnja životna energija teče kroz suptilne energetske kanale našeg tela i ukoliko su ti putevi blokirani ili nisu u ravnoteži može nastati bolest.
 
 
Na koji način reiki pomaže?
 
Reki nazivaju visokom naukom o energiji.
Ona je čista, pozitivna, visoko - vibrirajuća energija koja dovodi u sklad um, duh i telo, ne koristi ljudske resurse nego resurse iz prirode. 


Reiki je, najverovatnije, najstarija metoda unapređenja zdravlja, koja se zasniva na veštini korišćenja Univerzalne životne energije u cilju značajnog povećanja kapaciteta vitalne energije, jačanja odbrambenih sposobnosti organizma, unapređenja zdravlja, a takođe, u cilju poboljšanja kvaliteta života.
Naučna istraživanja su pokazala da jedna osoba iz prostora uobičajeno prima u proseku 5-10% Životne energije, dok korišćenje Reiki metode omogućava priliv u organizam 90-100% Životne energije i onda ona vrsi isceljujuće dejstvo ljudskog bića i organizma na svim nivoima, na ćelijskom nivou, na nivou mentala, emocija, i zapravo na taj način dovodi do svih tih efekata po kojima je reiki poznat a to je, pre svega, duboka redukcija stresa, sto je bitno, jer je pre par godina svetska zdravsvena organizacija izjavila da je 95 posto zdravstvenih tegoba psihosomatskog karaktera, što znači da uzroci ne leže nigde drugde do nivoa mentala, naših ličnih osećanja, misli.


Reiki vrši uticaj na ljudski organizam neposredno kroz energetski kanal i biopolje, a takođe i kroz endokrini sistem. Kada je biopolje čoveka puno Životne energije, ono postaje dobro organizovano. Energija stvara dobro organizovan DNK i RNK koje, usled uticaja Reikija, stvaraju podlogu za dobro funkcionisanje enzima i sinteze proteina, a takođe i za podelu ćelija. Kada ćelije dobro funkcionišu, tada žlezde, organi i tkiva dobro funkcionišu, što sve organizam održava u dobroj kondiciji.


Reiki je koristan i namenjen svima, a naročito onima koji su pod stresom, skloni padu energije, slabosti, hroničnom umoru, padu volje za životom (depresiji), onima koji pate od nesanice, migrene, lošeg imuniteta, kao i osobama sklonim nervozi, psihološkoj patnji i negativnom razmišljanju. Generalno, Reiki metoda korisna je svima jer zastupa svih pet nivoa zdravstvene zaštite.


Reiki veština je prirodna za nas, ljude. Nije nam nimalo strana i deluje sasvim poznato kada prvi put dolazimo u dodir s njenom većom količinom. Osećaj dubokog zadovoljstva, mira i sigurnosti ispunjava čitavo biće. Pozitivan učinak Reikija, takođe, je zabeležen u poboljšanju kvaliteta života. Redovno praktikovanje Reikja stvara sve neopodne uslove za uspostavljanje harmonije tela, psihe i duha, a time i samog života.

 

Gorana Živanov, kundalini reiki majstor i učitelj

 

Zanimljivo je to da i mnogi lekari koriste reiki u oficijelnoj medicini. Ko se sve može baviti reikijem?
 
U većini razvijenih zemalja Reiki metoda je integrisana s metodama savremene medicine. Pojedini lekari vladaju reiki metodom ali daleko češće daju svojim pacijentima uput za Reiki terapeuta.
 
Reikijem se može baviti svaka osoba bez izuzetka, Reiki praktičar nakon završene obuke može postati uspešan terapeut ukoliko redovno praktikuje Reiki na sebi. Reč je o inteligentnoj energije koja uvek odlazi na ona mesta na kojima je najpotrebnija, prilagođava se individuanim potrebama svakoga, i odlazi u one nivoe gde postoji potreba za njom i gde se nalaze eventualni uzroci problema, čisti ta mesta i puni ih pozitivnom energijom.

 

Kakva su Vaša terapeutska iskustva, šta ste postizali sa klijentima?
 
Na fizičkom nivou najbolje rezultate sam postizala u lečenju akutnih bolova: migrene, bolova u zglobovima, mišićima. Izlečila sam više klijenata od sezonskih alergija, odlične rezultate sam postizala kada je u pitanju smanjenje nivoa glukoze u krvi, kod normalizacije krvnog pritiska, regulisalanja telesne temperature, vrtoglavice, nesanice, mučnine, gastrointestalnih problema, smanjenja otoka, zaustavljanju krvarenja, poboljšanja opšte fizičke kondicije.
 
Mnogi klijenti posle tretmana su se osećali relaksirano, opušteno, smirenije, raspoloženije, poletnije, samopouzdanije.
 
Takođe, i nakon tretmana, energija ostaje satima u organizmu i prostire se svuda oko osobe. Na taj način pozitivne vibracije se šire u prostoru i menjaju ritam ostalih vibracija u okolini ( ljudi, prostora, biljaka, životinja) i dovode ih u ravnotežu.
 

Gorana Živanov, kundalini reiki majstor i učitelj
 

 

Postoje li neki rizici kada je u pitanju ova tehnika isceljivanja?
 
Reiki metoda nema štetna dejstva, niti može biti iskorišćena u negativne svrhe. Kompatibilna je sa svim postojećim veštinama i metodama lečenja, kao i sa tehnikama za duhovni rast, pored toga, poboljšava njihov učinak.
Svojstva Reiki metode niz godina primenjuju se i ispituju na mnogim klinikama, institutima i u laboratorijama širom sveta.
 
Reiki se ne preporučuje osobama sa ugrađenim pejsmejkerom, onima sa psihotičnim epizodama (šizofrenija), a oprez se preporučuje pacijentima koji sprovode terapiju insulinom.
 
 
U nekim zemljama zdravstveno osiguranje pokriva reiki tretmane. Kakav je odnos zvaničnih medicinskih institucija u Srbiji po tom pitanju?
 
Reki je na svetskom nivou  izuzetno istražena metoda, stara hiljadama godina, metoda koja je ozakonjena u svim razvijenijim zemljama sveta i pokrivena čak i socijalnim osguranjem u Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Švedskoj, Italiji, Austriji, Nemačkoj…
 
Na našu veliku sreću, u Srbiji, od 2008. godine, reiki metoda odobrena je pod zakonskim aktom  Ministarstva zdravlja Srbije i svrstana u metode za unapređenje zdravlja i rehabilitacije sa tendencijom sve dubljeg integrisanja u područje zdravstva. A što se tiče te istraženosti, postoji 9 miliona podataka na temu naučnih istražvanja  iz oblasti reikija i to je jedan od razloga zbog čega je i u Srbiji odobrena kao metoda.
 
Ono što je važno napomenuti je da  integracija Reikija sa metodama savremene medicine za čoveka predstavlja mogućnost ozdravljenja na svim nivoima. Bolest kao pojavu treba razmatrati kako na fizičkom, tako i na osetljivim nivoima ljudskog bića. Takva energetska struktura vremenom se spušta u ljudski energetski kanal, blokira isti i nastavlja svoje štetno dejstvo u sistemu čakri (energetskih centara), a kasnije se manifestuje na fizičkom planu u vidu oboljenja ili poremećaja.
Kao što lekar može da postavi dijagnozu bolesti, tako iskusni Reiki terapeut razmatranjem veze anatomije, fiziologije i energetske strukture ljudskog bića, može da ustanovi, šta je na osetljivim nivoima poslužilo kao uzrok narušavanja zdravlja.


Dijagnostika i metode savremene medicine nezamenljive su u isceljivanju bolesti na fizičkom nivou. Važno je za svakoga, ko ima simptome bilo kakvog oboljenja da se, pre svega, obrati lekaru i tek nakon toga, kao pomoćno sredstvo, upotrebi Reiki metodu. Najbolji rezultati postižu se kada lekar i Reiki praktičar zajedno prate proces lečenja.
Reiki metoda deluje direktno na uzrok oboljenja i omogućava jačanje i uspostavljanje harmonije organizma na svim nivoima. Na takav način oboljenju se prilazi sa svih strana, na svim nivoima, što, svakako, ubrzava proces ozdravljenja.

 

Razgovor vodila Dragana Lilić

Povezane teme

Specijalni rezervat prirode "Uvac"... Kanjon reke Uvac se smatra za jedno od najlepših mesta u Srbiji. Nalazi se u jugozapadnoj Srbiji, između planina Javor i Zlatar, poznat je po svojim u...

“Drvoseča nikada ne pati od anksioznosti i depresije” – moja priča... Depresija je subjektivni, najličniji doživljaj situacije u kojoj ste, odnosno, „bolest misli“. Zbog toga ćemo često čuti da neko, ko po merilima pos...

Promena kao trajno stanje pesnikovog duha... Snežana Miladinović Lekan se snažno profilisala kao pesnikinja okrenuta duhovnosti, slavljenju Boga i sakralnih objekata, kao i uzvišene ljubavi prema&nb...

Šta donosi mir?... Ono što donosi svima željeni Mir su Ljubav, Zahvalnost, Život u Sadašnjem trenutku, Spoznaja da smo Jedno i Obilje. Ako se pitate kako nema Zdr...

Spiritualni bulevar za uzvišene domašaje... Ilija Šaula već izvesno vreme posvećeno profiliše svoj literarni iskaz usmeren ka duhovnosti, ka spoznajama podstaknutim uvidima u srodna iskustva...

maj 21 2018

Da li „zabrinutost“ znači „voleti“!?

Za mnoge ljude, briga je jedan od pokazatelja da mi vodimo računa o nekome.
maj 03 2017

Spiritualni bulevar za uzvišene domašaje

Ilija Šaula već izvesno vreme posvećeno profiliše svoj literarni iskaz usmeren ka duhovnosti, ka spoznajama…
oktobar 29 2016

Mentalna detoksikacija

Misli koje nas opterećuju i remete koncentraciju mogu se lako kontrolisati - savetujemo da isprobate…

Balkan Life News

Photo By Balkan IN

photo1.jpg
Balkan IN

Kulturno informativni portal Balkan In.

Hram Svetog Save, Kripta

Ako jednog dana pesma umre, više neće biti ljudi već samo robota

Jolanda Roberta Positano je ličnost posebnog kova, intelektualno radoznala, komunikativna, a nadasve humana i darovita.

Mesto za vašu reklamu

Balkan IN Magazin

Kulturno informativni portal Balkan In obuhvata segmente - politika, vesti, kultura, umetnost, nauka, medicina, sport, zdravlje i priroda, autromobilizam, moda, putovanja.
Kulturno informativni portal Balkan In obuhvata segmente - politika, vesti, kultura, umetnost, nauka, medicina, sport, zdravlje i priroda, autromobilizam, moda, putovanja.

Prijatelji

Sve o Labradorima

 DR MARKO JOVAŠEVIĆ – MENTALNO I FIZIČKO ZDRAVLJE

Foto

Janko Tipsarević